Uddannelsesinstitutioner i samarbejde med EU og resten af verden


I takt med at grænserne både inden for EU og globalt udviskes, opstår et udvidet samarbejde uddannelsesinstitutionerne i mellem, og behovet for professionelle oversættelser stiger. Jeg sørger for oversættelser, som både tager højde for afsender og modtager, og jeg gør det til tiden!

Oversættelse af:

• Undervisningsmateriale
• Profilmateriale og beskrivelse af uddannelser
• Materiale til internationale kongresser
• Artikler m.m. i faglige tidsskrifter
CB Reklame